Kontakt i dane firmy

ARBOW

ul. Narutowicza 40/1
90-135 Łódź
woj. łódzkie

Kontakt telefoniczny: 570 904 944
Kontakt mailowy: arbow@arbow.pl

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost

WIELKIE ŁOWY Centralnej Ligi 3D

0

Zapraszamy na NAJWIĘKSZE ŁOWY w Polsce!

WIELKIE ŁOWY Centralnej Ligi 3D dla WSZYSTKICH Łuczniczek i Łuczników.
Na trasie 45 celów 3d ELEVEN Targets.
Wielka integracja w świetnym lesie, który znają już setki łuczników. Będziemy gościć na terenie Nadleśnictwa Olesno. Tym razem skrzyżujemy strzały w praktycznie wszystkich rodzajach łuków.
Kto zna Centralną Ligę 3d wie, że możecie się spodziewać po nas wszystkiego najlepszego.
Kto jeszcze u nas nie gościł - najwyższy czas nas sprawdzić.

Zgłoszenia zawodnik dokonuje na Archery Points: https://www.archerypoints.pl/competition/290 lub mailowo na adres tradycyjna@centralnaliga3d.pl podając następujące dane:
- imię i nazwisko
- kategoria sprzętowa (tradycyjny/naturalny/hunter/zekier/barebow/olimpijski/FU/BU)
- kategoria wiekowa (dziecko/junior/senior)
- poziom strzelania (normal/expert, jeżeli dana kategoria ma taki podział)
- informacja o kateringu (wegetariański/bez kateringu)

Wpisowe wynosi 120 zł od osoby dorosłej (kategoria wiekowa senior).
Wpisowe dla dzieci w wieku szkoły podstawowej (kategoria wiekowa dziecko) – 50 zł
Wpisowe dla młodzieży w wieku szkoły ponadpodstawowej do ukończenia 18 lat (kategoria wiekowa junior) – 70 zł
Wpisowe płatne na miejscu przed zawodami.
Rejestracja zawodników na miejscu od godziny 8.30 do 9.45. Rozpoczynamy strzelanie od 10.00.

Spotykamy się tutaj: Ochotnicza Straż Pożarna, 46-300 Sosnowa
https://maps.app.goo.gl/cHKPChuNW9BdEJJz7

REGULAMIN:
Regulamin zawodów:
Regulamin Wielkich Łowów Centralnej Ligi 3D 2023/2024
§1 Informacje ogólne
1. Oficjalna nazwa turnieju to WIELKIE ŁOWY Centralnej Liga 3D.
2. Organizator: ICU GROUP Paweł Piliszko (Arbow.pl)
3. Termin i miejsce podawane będzie na facebookowej stronie Arbow oraz stronie internetowej Archery Point.
4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów na 24 godziny przed ich rozpoczęciem z przyczyn wyższych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu oraz miejsca z wcześniejszym powiadomieniem o tym fakcie uczestników.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji konkurencji w trakcie trwania Turnieju, w celu sprawnego jego przeprowadzenia, spowodowanej przyczynami wyższymi.
7. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga organizator.
8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, informując uczestników o wprowadzonych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do robienia zdjęć i nagrywania filmików oraz wykorzystania ich do potrzeb reklamowych i promocyjnych.
10. Administratorem danych osobowych związanych z dyrektywą UE z dnia 25 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych RODO jest ICU GROUP Paweł Piliszko. Podpis na liście startowej jest równoznaczny z akceptacją przepisów związanych z ustawą RODO i zezwoleniem na publikację danych i wizerunku do celów związanych z zawodami.
11. Zgłoszenie się na WIELKIE ŁOWY Centralnej Ligi 3D jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
§2 Uczestnictwo i opłaty
1. W turnieju WIELKIE ŁOWY Centralnej Ligi 3D może wziąć udział każda pełnoletnia osoba oraz dzieci i młodzież pod nadzorem pełnoletniego opiekuna.
2. Osoby nieletnie mogą brać udział w turnieju tylko pod opieką rodzica/opiekuna, który jest uczestnikiem turnieju (przynajmniej 1 opiekun na 2 nieletnich).
3. Zgłoszenia na turniej WIELKIE ŁOWY Centralnej Ligi 3D zawodnik dokonuje mailowo na adres tradycyjna@centralnaliga3d.pl i/lub na Archery Point, najpóźniej dwa dni przed turniejem, podając następujące dane:
- imię i nazwisko - kategoria sprzętowa (tradycyjny/naturalny/hunter/zekier/barebow/olimpijski/ BU Łuki Myśliwskie/ FU Łuki Sportowe)
- kategoria wiekowa (dziecko/junior/senior)
- poziom strzelania (normal/expert) – nie dotyczy BU i FU
- informacja o kateringu (wegetariański/bez kateringu)
4. Wpisowe dla osoby dorosłej (kategoria wiekowa senior) – 120 zł
5. Wpisowe dla dzieci w wieku szkoły podstawowej (kategoria wiekowa dziecko) – 50 zł
6. Wpisowe dla młodzieży w wieku szkoły ponadpodstawowej do ukończenia 18 lat (kategoria wiekowa junior) – 70 zł
7. Katering dla osoby towarzyszącej – 25 zł.
8. Część wpisowego zostanie przeznaczone na katering. Rezygnacja z kateringu nie zmniejsza opłaty startowej. UWAGA! Nie gwarantujemy posiłku w przypadku zgłoszenia wysłanego po terminie, wpisowe w tym przypadku nie ulega zmianie.
§3 Kategorie sprzętowe
1. Kategoria Tradycyjny, na którą składają się:
a) Łuki tradycyjne
b) Strzały drewniane z opierzeniem naturalnym, groty tarczowe, osady wykonane z dowolnych materiałów.
2. Kategoria Naturalne, na którą składają się:
a) Łuki naturalne drewniane jednoczęściowe, wykonane z jednego kawałka drewna.
b) Strzały drewniane z opierzeniem naturalnym, groty tarczowe, osady wykonane w strzale (selfnock).
3. Kategoria Hunter, na którą składają się:
a) Wszystkie łuki jednorodne bądź składane, współczesne łuki tradycyjne, wykonane częściowo lub w całości z materiałów nienaturalnych, z tzw. uchwytem pistoletowym wykonanym z drewna. Łuki bez buttonów, ze zwykłą podstawką i bez używania stringwalkingu, palcem dotykając nasadki.
b) Strzały: promienie dowolne, opierzenie dowolne, groty tarczowe, osady wykonane z dowolnych materiałów.
c) Łuki tradycyjne z wykorzystaniem strzał aluminiowych bądź karbonowych, opierzenie dowolne, groty tarczowe, osady wykonane z dowolnych materiałów.
4. Kategoria Zekier – strzelanie z zekierem:
a) Łuki tradycyjne, naturalne.
b) Strzały: drewniane, karbonowe, aluminiowe, opierzenie dowolne, groty tarczowe, osady wykonane z dowolnych materiałów.
5. Kategoria Barebow według klasyfikacji World Archery - http://www.archeryfield.pl/BBrulesWA.pdf
6. Kategoria Olimpijski według klasyfikacji World Archery punkt 22.1 - https://worldarchery.org/Rules
7. BU - Łuki myśliwskie
• Dopuszcza się każdy typ łuku i spustu .
• Dopuszcza się celownik z 4 lub 5 stałymi punktami referencyjnymi (pinami), przy założeniu, że celownik ani żaden z punktów referencyjnych nie będzie zmieniany/przemieszczany podczas danej rundy zawodów.
• Przykryte piny (Hooded pins) lub celowniki ze szkłem powiększającym nie są dopuszczone.
• Dopuszcza się użycie urządzeń poziomujących wbudowanych w osłonę pinów. Dopuszcza się użycie dowolnej podstawki pod strzałę .
• Dopuszcza się użycie jednego punktu zaczepienia strzały na cięciwie(siodełko). Siodełko może być zaznaczone jednym lub dwoma znacznikami (koralikami) lub pętlą w kształcie litery D. h. Dopuszcza się użycie dowolnego rodzaju spustu .
• Dopuszcza się użycie siodełka typu Kisser lub przeziernika na cięciwie, ale nie obu naraz. Żadne urządzenia powiększające nie mogą być dołączone do przeziernika na cięciwie .
• Wszystkie używane strzały muszą być identycznej długości, wagi, średnicy, lotek i noków, bez względu na ich kolor, z uwzględnieniem ich zużycia .
• Dopuszcza się stosowanie tłumików typu brush button w ich prawidłowym umiejscowieniu u szczytu ramion łuku refleksyjnego, tłumików cięciwy nie bliżej niż 12 cali ponad lub pod miejscem zaczepienia strzały na cięciwie (siodełko) oraz kołczanów montowanych do łuku po drugiej stronie majdanu niż okno wycięte w majdanie w taki sposób aby żadna część tego kołczanu nie była widoczna w oknie łuku.
• Dopuszcza się stosowanie jednego prostego stabilizatora, ze złączką o długości nie przekraczającej 12 cali mierzonych od tyłu łuku. Nie dopuszcza się użycia stabilizatorów w kształcie widelca i przeciwwagi. Trzpień (do którego przykręca się stabilizator) jest częścią stabilizatora.
• Jeden lub dwa stopery cięciwy są dopuszczone pod warunkiem, że znajdują się poza polem widzenia i nie mogą zostać wykorzystane do celowania. Zamocowanie/wspornik stoperów cięciwy może mieć mocowania które umożliwiają funkcjonowanie stoperów i które nie służą jako przeciwwaga. Ograniczenia – 70 funtów Strzały dowolne, groty tarczowe, osady i lotki z dowolnych materiałów
8. FU - Łuki Sportowe
• Dopuszcza się każdy typ łuku i spustu
• Celownik może być regulowany i może zawierać w sobie pryzmat, soczewkę/soczewki i inne urządzenia powiększające oraz poziomujące. Dozwolona jest miara lub taśma z jednym zestawem ustawień celownika jako pomoc przy regulacji w zależności od celu.
• Punkt celowania może być światłowodem i może być podświetlony źródłem światła. Źródło to nie może przeszkadzać innym zawodnikom
• Wszystkie używane strzały muszą być identycznej długości, wagi, średnicy, lotek i noków, bez względu na ich kolor, z uwzględnieniem ich zużycia.
• Dopuszcza się stosowanie wielu stabilizatorów.
• Dopuszczalne tłumiki drgań na ramiona. Ograniczenia- 70 funtów Strzały dowolne, groty tarczowe, osady i lotki wykonane z dowolnych materiałów.
§3 Kategorie wiekowe
1. Dziecko – do ukończenia szkoły podstawowej
2. Junior – od szkoły ponadpodstawowej do ukończenia lat 18
3. Senior – wiek 18+
§4 Konkurencje i sędziowanie
1. Strzelamy do figur zwierząt 3D.
2. Ilość figur 3D – 45szt
3. System punktowania zaczerpnięty z IFAA. Możliwość wypuszczenia do celu do trzech strzał. Strzelamy do trafienia w figurę. Jeżeli trafimy za pierwszym razem nie wypuszczamy kolejnych dwóch możliwych strzał. Jeżeli trafimy drugą strzałą nie wypuszczamy trzeciej. Trzecia strzała kończy nasze szanse na trafienie w cel. Punktacja jest uzależniona od strzały, którą łucznik trafił w cel: 1 strzała a-20, b-18, c-16 2 strzała a-14, b-12, c-10 3 strzała a-8, b-6, c-4 gdzie: a-pierwsza strefa b-druga strefa c-pozostała cześć zwierzęcia, rogi i kopyta punktowane. Trafienia na linii będą liczone na korzyść zawodnika. Podstawy nie są punktowane.
4. Łucznik strzela, dotykając palika, stojąc za „linią” wyznaczoną przez palik.
5. Odległości ustalane są przez organizatorów.
6. Do wyboru są trzy poziomy strzelania: a) Normal – palik umiejscowiony na krótszej odległości, widoczne strefy b) Expert – palik umiejscowiony na dalszej odległości, utrudnione strzelanie (wymuszona pozycja, figura nie musi być widoczna w całości) c) Łucznicy strzelający z łuków bloczkowych mają tylko jeden palik przeznaczony do każdej figury Pozycja strzelecka na wszystkich poziomach dowolna.
7. Każda grupa wybiera „osobę prowadzącą grupę”, która pełni rolę sędziego. Osoba prowadząca grupę wpisuje wyniki zawsze w obecności weryfikującego pomocnika.
§5 Klasyfikacja
Klasyfikacja indywidualna uczestników.
a) Pierwsza deklaracja kategorii sprzętowej do turnieju WIELKIE ŁOWY Centralnej Ligi3D jest uznawana za ostateczną.
b) Uczestnik, który zmieni kategorię sprzętową w trakcie trwania turnieju, nie będzie klasyfikowany.
c) Uczestnik wybiera z którego poziomu (Normal lub Expert) strzela podczas zapisu na turniej – nie dotyczy BU i FU.
e) Kategorie klasyfikacji:
Łuk Tradycyjny – Kobiety Normal/Expert
Łuk Tradycyjny – Mężczyźni Normal/Expert
Łuk Tradycyjny – Dziecko (połowa dystansu)
Łuk Tradycyjny – Junior
Łuk Naturalny – Normal/Expert
Łuk Hunter – Kobiety Normal/Expert
Łuk Hunter – Mężczyźni Normal/Expert
Łuk Hunter – Dziecko (połowa dystansu)
Łuk Hunter – Junior
Zekier – Kobiety Normal/Expert
Zekier – Mężczyźni Normal/Expert
Zekier – Dziecko (połowa dystansu)
Zekier – Junior
Łuk Barebow – Kobiety Normal/Expert
Łuk Barebow – Mężczyźni Normal/Expert
Łuk Olimpijski – Normal/Expert
FU - Łuki Sportowe - Kobiety
FU - Łuki Sportowe - Mężczyźni
FU - Łuki Sportowe – Dziecko (połowa dystansu)
FU - Łuki Sportowe - Junior
BU - Łuki myśliwskie - Kobiety
BU - Łuki myśliwskie - Mężczyźni
BU - Łuki myśliwskie – Dziecko (połowa dystansu)
BU - Łuki myśliwskie – Junior
§6 Wyniki
Wyniki dostępne będą w ciągu 3 dni na facebooku i stronie ARBOW bądź mailowo na indywidualne życzenie zawodnika.
§7 Zasady bezpieczeństwa
1. Uczestnicy turnieju biorą udział na własną odpowiedzialność.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialność za zdrowie i mienie uczestników.
3. Wszyscy uczestnicy odpowiadają za bezpieczeństwo własne i zobowiązują się nie stwarzać okoliczności, mogących zagrozić w czasie trwania turnieju bezpieczeństwu ludzi i zwierząt.
4. Podczas trwania turnieju obowiązuje zakaz: a) spożywania alkoholu, narkotyków itp. używek b) celowania i oddawania strzału w kierunku innym niż wyznaczone cele c) podchodzenia do celów podczas gdy inne osoby nie ukończyły jeszcze strzelania d) wpuszczania na ścieżkę łuczniczą małoletnich dzieci bez ścisłego nadzoru opiekunów oraz zwierząt swobodnie biegających
5. Strzały należy wyjmować z celów ze szczególną ostrożnością, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób.
6. Niezastosowanie się do powyższych zasad i zakazów daje organizatorowi prawo do dyskwalifikacji zawodnika z konkurencji lub turnieju.
7. W kwestiach bezpieczeństwa oraz innych, nie ujętych niniejszym Regulaminem, decydujące zdanie ma organizator.

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl