Kontakt i dane firmy

ARBOW

ul. Narutowicza 40/1
90-135 Łódź
woj. łódzkie

Kontakt telefoniczny: 570 904 944
Kontakt mailowy: arbow@arbow.pl

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost

7 Runda Centralnej Ligi 3D

0
Czołem przygodo!!!
Zabieramy Was znów w las z Danielami Łopatorogimi. Gwarancja obserwacji 100% 😊 Jeżeli nie zobaczycie Daniela, to będziecie gapy. Reklamacji nie uwzględnia się. Może tym razem nie będą nam krążyły nad głowami dzikie gęsi i żurawie - nie udało się podpisać kontraktów. Chyba że przylecą bez zbędnych formalności.
Gwarantujemy świetną zabawę w gronie cudownych ludzi - czyli Was. O to, aby zwierzyny do ustrzelenia w lesie nie zabrakło i o inne przyjemności codzienne i niecodzienne, zadbamy my - Arbow i Nadleśnictwo Poddębice https://poddebice.lodz.lasy.gov.pl/
To już przedostatnia odsłona największej Ligi w Polsce, Europie i najprawdopodobniej na świecie! To Wy tworzycie ten cykl! Wchodzimy w decydujące starcie. Zostały ostatnie dwa dni tej edycji, aby łuczniczo podciągnąć wyniki.
Tego co przeżyliście i przeżywacie nadal z Centralną Ligą 3D nikt Wam nie odbierze.
Łucznicy-Czajnicy, nie odbierajcie sobie przyjemności i przyjeżdżajcie 🙂
A my się dopiero rozkręcamy…
 
Rejestracja zawodników i płatność na miejscu od godziny 8.30 do 9.45. Strzelanie rozpoczynamy o godzinie 10.00.
 
Zapisy do środy 15 marca.
 
Zgłoszenia przysyłajcie przez formularz:
 
 
Pinezka - tutaj się spotykamy:
https://goo.gl/maps/oCT4CHwAUJo1mCX27
 
Wpisowe wynosi 80 zł od osoby dorosłej (kategoria wiekowa senior).
Wpisowe dla dzieci w wieku szkoły podstawowej (kategoria wiekowa dziecko) – 20 zł
Wpisowe dla młodzieży w wieku szkoły ponadpodstawowej do ukończenia 18 lat (kategoria wiekowa junior) – 40 zł
Katering dla osoby towarzyszącej - 15 zł
Wpisowe płatne na miejscu przed zawodami.

Regulamin zawodów:

Regulamin Centralnej Ligi 3D 2022/2023
§1
Informacje ogólne
1. Oficjalna nazwa turnieju to Centralna Liga 3D;
2. Organizator: ICU GROUP Paweł Piliszko (Arbow.pl)
3. Centralna Liga 3D składa się z 8 rund.
4. Każda runda odbywać się będzie w ciągu jednego dnia.
5. Terminy i miejsca każdej rundy podawane będą na facebookowej stronie Arbow oraz na stronie www.arbow.pl.
6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów na 24 godziny przed ich
rozpoczęciem z przyczyn wyższych.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu oraz miejsca danej rundy z
wcześniejszym powiadomieniem o tym fakcie uczestników.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji konkurencji w trakcie trwania Turnieju, w celu sprawnego jego przeprowadzenia, spowodowanej przyczynami wyższymi.
9. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga organizator.
10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, informując uczestników o
wprowadzonych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do robienia zdjęć i nagrywania filmików oraz
wykorzystania ich do potrzeb reklamowych i promocyjnych.
12. Administratorem danych osobowych związanych z dyrektywą UE z dnia 25 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych RODO jest ICU GROUP Paweł Piliszko. Podpis na liście startowej jest równoznaczny z akceptacją przepisów związanych z ustawą RODO i
zezwoleniem na publikację danych i wizerunku do celów związanych z zawodami.
13. Zgłoszenie się na daną rundę Centralnej Ligi 3D jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego regulaminu.
§2
Uczestnictwo i opłaty
1. W turniejach Centralnej Ligi 3D może wziąć udział każda pełnoletnia osoba oraz dzieci i
młodzież pod nadzorem pełnoletniego opiekuna.
2. Osoby nieletnie mogą brać udział w turnieju tylko pod opieką rodzica/opiekuna, który jest uczestnikiem turnieju (przynajmniej 1 opiekun na 2 nieletnich).
3. Zgłoszenia na turniej Centralnej Ligi 3D zawodnik dokonuje przez wypełnienie formularza udostępnionego na stronie wydarzenia lub mailowo na adres tradycyjna@centralnaliga3d.pl,
najpóźniej trzy dni przed turniejem, podając następujące dane:
- imię i nazwisko
- kategoria sprzętowa (tradycyjny/naturalny/hunter/zekier/barebow/olimpijski)
- kategoria wiekowa (dziecko/junior/senior)
- poziom strzelania (normal/expert/master)
- informacja o kateringu (wegetariański/bez kateringu)
- zgłoszenie drużyny – nazwa, skład, kategoria sprzętowa, poziom strzelania
4. Wpisowe za każdą rundę wynosi 80 zł od osoby dorosłej (kategoria wiekowa senior).
5. Wpisowe dla dzieci w wieku szkoły podstawowej (kategoria wiekowa dziecko) – 20 zł
6. Wpisowe dla młodzieży w wieku szkoły ponadpodstawowej do ukończenia 18 lat (kategoria wiekowa junior) – 40 zł
7. Katering dla osoby towarzyszącej 15 zł
8. Część wpisowego zostanie przeznaczone na katering. Rezygnacja z kateringu nie zmniejsza
opłaty startowej.
UWAGA! Nie gwarantujemy posiłku w przypadku zgłoszenia wysłanego po terminie, wpisowe w tym przypadku nie ulega zmianie.
§3
Kategorie sprzętowe
1. Kategoria Tradycyjny, na którą składają się:
a) Łuki tradycyjne
b) Strzały drewniane z opierzeniem naturalnym, groty tarczowe, osady wykonane z dowolnych materiałów.
2. Kategoria Naturalne, na którą składają się:
a) Łuki naturalne drewniane jednoczęściowe, wykonane z jednego kawałka drewna.
b) Strzały drewniane z opierzeniem naturalnym, groty tarczowe, osady wykonane w strzale (selfnock).
3. Kategoria Hunter, na którą składają się:
a) Wszystkie łuki jednorodne bądź składane, współczesne łuki tradycyjne, wykonane częściowo lub w całości z materiałów nienaturalnych, z tzw. uchwytem pistoletowym wykonanym z drewna.
Łuki bez buttonów, ze zwykłą podstawką i bez używania stringwalkingu, palcem dotykając
nasadki.
b) Strzały: promienie dowolne, opierzenie dowolne, groty tarczowe, osady wykonane z
dowolnych materiałów.
c) Łuki tradycyjne z wykorzystaniem strzał aluminiowych bądź karbonowych, opierzenie
dowolne, groty tarczowe, osady wykonane z dowolnych materiałów.
4. Kategoria Zekier – strzelanie z zekierem:
a) Łuki tradycyjne, naturalne.
b) Strzały: drewniane, karbonowe, aluminiowe, opierzenie dowolne, groty tarczowe, osady
wykonane z dowolnych materiałów.
5. Kategoria Barebow według klasyfikacji World Archery -
http://www.archeryfield.pl/BBrulesWA.pdf
6. Kategoria Olimpijski według klasyfikacji World Archery punkt 22.1 -
https://worldarchery.org/Rules
§4
Kategorie wiekowe
1. Dziecko – do ukończenia szkoły podstawowej
2. Junior – od szkoły ponadpodstawowej do ukończenia lat 18
3. Senior – wiek 18+
§5
Konkurencje i sędziowanie
1. Strzelamy do figur zwierząt 3D.
2. Ilość figur 3D na rundę: 30.
3. System punktowania zaczerpnięty z IFAA. Możliwość wypuszczenia do celu do trzech strzał.
Strzelamy do trafienia w figurę. Jeżeli trafimy za pierwszym razem nie wypuszczamy kolejnych dwóch możliwych strzał. Jeżeli trafimy drugą strzałą nie wypuszczamy trzeciej. Trzecia strzała kończy nasze szanse na trafienie w cel.
Punktacja jest uzależniona od strzały, którą łucznik trafił w cel:
1 strzała a-20, b-18, c-16
2 strzała a-14, b-12, c-10
3 strzała a-8, b-6, c-4
gdzie:
a-pierwsza strefa
b-druga strefa
c-pozostała cześć zwierzęcia, rogi i kopyta punktowane.
Trafienia na linii będą liczone na korzyść zawodnika.
Podstawy nie są punktowane.
4. Łucznik strzela, dotykając palika, stojąc za „linią” wyznaczoną przez palik.
5. Odległości ustalane są przez organizatorów.
6. Do wyboru są trzy poziomy strzelania:
a) Normal – palik umiejscowiony na krótszej odległości, widoczne strefy
b) Expert – palik umiejscowiony na dalszej odległości, utrudnione strzelanie (wymuszona
pozycja, figura nie musi być widoczna w całości)
c) Master - palik umiejscowiony na dalszej odległości, utrudnione strzelanie, (wymuszona
pozycja, figura nie musi być widoczna w całości) – tylko jedna strzała
Pozycja strzelecka na wszystkich poziomach dowolna.
7. Każda grupa wybiera „osobę prowadzącą grupę”, która pełni rolę sędziego. Osoba
prowadząca grupę wpisuje wyniki zawsze w obecności weryfikującego pomocnika.
§6
Klasyfikacja
1. Aby być klasyfikowanym uczestnik musi przynajmniej na pięciu rundach Ligi strzelać z
jednego wybranego poziomu: Normal, Expert lub Master.
2. Klasyfikacja indywidualna
a) Pierwsza deklaracja kategorii sprzętowej na pierwszej (dla uczestnika) rundzie Centralnej Ligi 3D jest uznawana za ostateczną.
b) Uczestnik, który zmieni kategorię sprzętową w trakcie trwania Centralnej Ligi 3D, nie będzie klasyfikowany.
c) Uczestnik wybiera z którego poziomu (Normal, Expert lub Master) strzela podczas każdej rundy.
d) W klasyfikacji generalnej na koniec sezonu liczy się suma pięciu najlepszych wyników ze wszystkich rund Centralnej Ligi 3D w sezonie 2022/2023 z jednego wybranego poziomu Normal/Expert/Master.
e) Kategorie klasyfikacji indywidualnej:
Łuk Tradycyjny – Kobiety Normal/Expert/Master
Łuk Tradycyjny – Mężczyźni Normal/Expert/Master
Łuk Tradycyjny – Dziecko (połowa dystansu)
Łuk Tradycyjny – Junior
Łuk Naturalny – Normal/Expert/Master
Łuk Hunter – Kobiety Normal/Expert/Master
Łuk Hunter – Mężczyźni Normal/Expert/Master
Łuk Hunter – Dziecko (połowa dystansu)
Łuk Hunter – Junior
Zekier – Normal/Expert/Master
Łuk Barebow – Kobiety Normal/Expert/Master
Łuk Barebow – Mężczyźni Normal/Expert/Master
Łuk Olimpijski – Mężczyźni Normal/Expert/Master
Łuk Olimpijski – Kobiety Normal/Expert/Master
3. Klasyfikacja drużynowa
a) Drużyna może składać się z maksymalnie 3 osób, a minimalnie z dwóch osób.
b) Drużyna raz zgłoszona nie może przyjmować nowych członków ani zmieniać składu w trakcie trwania „Centralnej Ligi 3D” w danym cyklu spotkań.
c) W jednej drużynie mogą znajdować się łuki zarówno tradycyjne, naturalne, jak i hunter.
d) W drużynach 3-osobowych kategorię, do której zostają zakwalifikowani uczestnicy wyznacza większość sprzętowa tj.
2 łuki tradycyjne + 1 łuk hunter = kategoria tradycyjne
2 łuki tradycyjne + 1 łuk naturalny = kategoria tradycyjne
2 łuki naturalne + 1 łuk tradycyjny = kategoria naturalne
2 łuki naturalne + 1 łuk hunter = kategoria naturalne
2 łuki hunter + 1 łuk tradycyjny = kategoria hunter
2 łuki hunter + 1 łuk naturalny = kategoria hunter
e) W przypadku drużyny dwuosobowej:
1 łuk tradycyjny + 1 łuk naturalny = kategoria tradycyjne
1 łuk tradycyjny + 1 łuk hunter = kategoria hunter
1 łuk naturalny + 1 łuk hunter = kategoria hunter
f) W drużynie barebow mogą znajdować się tylko łuki barebow.
g) W drużynie łuku olimpijskiego mogą się znajdować tylko łuki olimpijskie.
h) Zakazane jest zmienianie sprzętu w trakcie trwania cyklu Centralnej Ligi 3D. Jeżeli uczestnik zmieni kategorię sprzętową w trakcie którejś rundy nie będzie on klasyfikowany.
i) Na wynik drużyny z danej rundy liczą się dwa najlepsze wyniki indywidualne jej członków.
j) Drużyna musi wybrać na jakim poziomie strzeleckim (Normal lub Expert) będzie brała udział w danej rundzie i wszyscy jej członkowie muszą strzelać z zadeklarowanego poziomu.
k) Nie ma klasyfikacji drużynowej na poziomie Master, ale zawodnicy strzelający z tego poziomu mogą wchodzić w skład drużyn Expert (jeden Master na dwóch Expertów).
l) W klasyfikacji generalnej na koniec sezonu liczy się suma pięciu najlepszych wyników
drużynowych ze wszystkich rund Centralnej Ligi 3D w sezonie 2022/2023 z jednego wybranego poziomu Normal lub Expert.
ł) Kategorie klasyfikacji drużynowej:
Łuk Tradycyjny - poziom Normal i Expert*
Łuk Naturalny - poziom Normal i Expert*
Łuk Hunter - poziom Normal i Expert*
Zekier - poziom Normal i Expert*
Łuk Barebow - poziom Normal i Expert*
Łuk Olimpijski – poziom Normal i Expert*
* Uwaga! Muszą zebrać się przynajmniej 2 drużyny, aby była możliwa klasyfikacja drużynowa.
4. Osoby nieletnie
a) Osoby nieletnie mogą wchodzić w skład drużyn jednakże ich wyniki nie będą wchodzić w skład dwóch najlepszych wyników z danej rundy (strzelanie z dowolnego miejsca)
b) Osoby nieletnie, które zadeklarują chęć strzelania z „palika dla dorosłych”, muszą pozostać przy swoim wyborze do końca trwania cyklu Centralna Liga 3D 2022/2023. W takim wypadku ich wynik będzie mógł wchodzić w sumę dwóch najlepszych wyników z drużyny.
§7
Wyniki
1. Po zakończeniu każdej rundy ogłaszane będą wyniki indywidualne.
2. Czas ogłoszenia wyników będzie zawsze uzależniony od złożenia kart przez ostatnią grupę do biura zawodów.
3. Wyniki drużynowe ogłaszane będą na kolejnej rundzie za rundę poprzednią.
4. Wyniki za cały sezon ogłaszane będą po zakończeniu ostatniego turnieju w danym cyklu.
5. Wyniki indywidualne oraz drużynowe dostępne będą w ciągu 3 dni na facebookowej stronie
ARBOW oraz na stronie www.arbow.pl bądź mailowo na indywidualne życzenie zawodnika.
§8
Zasady bezpieczeństwa
1. Uczestnicy turnieju biorą udział na własną odpowiedzialność.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialność za zdrowie i mienie uczestników.
3. Wszyscy uczestnicy odpowiadają za bezpieczeństwo własne i zobowiązują się nie stwarzać okoliczności, mogących zagrozić w czasie trwania turnieju bezpieczeństwu ludzi i zwierząt.
4. Podczas trwania turnieju obowiązuje zakaz:
a) spożywania alkoholu, narkotyków itp. używek
b) celowania i oddawania strzału w kierunku innym niż wyznaczone cele
c) podchodzenia do celów podczas gdy inne osoby nie ukończyły jeszcze strzelania
d) wpuszczania na ścieżkę łuczniczą małoletnich dzieci bez ścisłego nadzoru opiekunów oraz zwierząt swobodnie biegających
5. Strzały należy wyjmować z celów ze szczególną ostrożnością, w sposób nie zagrażający
bezpieczeństwu własnemu i innych osób.
6. Niezastosowanie się do powyższych zasad i zakazów daje organizatorowi prawo do
dyskwalifikacji zawodnika z konkurencji lub turnieju.
7. W kwestiach bezpieczeństwa oraz innych, nie ujętych niniejszym Regulaminem, decydujące zdanie ma organizator.

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl